Sprawy pracownicze

SPECJALIZACJE

Sprawy pracownicze

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, od momentu zatrudniania pracownika do rozwiązywania z nim umowy o pracę. Kancelaria doradza zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w zakresie sporów dotyczących stosunku pracy, pomaga sporządzić regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowy o pracę, czy o zakazie konkurencji, zapewnia pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych, angażuje się również w ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Kancelaria umiejętnie rozwiązują zawiłe i skomplikowane problemy z zakresu prawa pracy oraz podchodzi indywidulanie do każdej ze spraw, mając na uwadze, iż praca zawodowa zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. 

 


© 2018 Kancelaria Adwokacka - Adwokat Marcelina Kordek